• Ing. Josef Neubauer
    Zelená
    úsporám

Ing. Josef Neubauer - Hradec Králové

Zelená úsporám


Nejefektivnější program v ČR zaměřený na úspory energie v budovách pro bydlení.
Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří).
Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy).
Solární termické a fotovoltaické systémy.
Zelené střechy, venkovní stínicí techniku.
Využívání tepla z odpadní vody.
Rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT).
Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu.

Novostavby

Architektonický návrh a optimalizace objektu pro zajištění dotačních podmínek v oblasti B.2 – 450.000,- Kč; B.1 – 300.000,- Kč; B.0 – 150.000,- Kč.
Komplexní zajištění projektové dokumentace včetně tepelně technických výpočtů.
Vyřízení veškeré administrativy pro úspěšné podání žádosti.
Ve spolupráci s prováděcí firmou a klientem zajišťuji správu potřebných dokumentů pro čerpání dotačních částek.
Zajištění vedení stavby a finální prohlášení způsobilé osoby.

Rekonstrukce

Zajištění zakreslení a zaměření stávajícího stavu.
Optimalizace návrhu odpovídajícího pro zajištění dotačních podmínek v oblasti A a C.
Komplexní zajištění projektové dokumentace včetně tepelně technických výpočtů.
Zajištění kombinace opatření na solární systémy, vzduchotechnika, nový zdroj tepla.
Vyřízení veškeré administrativy pro úspěšné podání žádosti.
Ve spolupráci s prováděcí firmou a klientem zajišťuji správu potřebných dokumentů pro čerpání dotačních částek.
Zajištění vedení stavby a finální prohlášení způsobilé osoby.
Kontakt