Blower Door test

jinak také test vzduchotěnosti, nebo test průvzdušnosti

Objednejte si blower door test na +420 731 262 361, jezdím po celé České republice.


Průměrná doba blower door testu je 3 až 4 hodiny.


Pomohu s aplikací dodatečného těsnicího materiálu.


Běžná doba zpracování blower door testu je pět pracovních dní, pakliže pospícháte nabízím expres zpracování.Ceník

Standardní Blower Door test

Předpokládaná doba měření jednoho RD je 4 hodiny

Cena zahrnuje přípravu budovy (utěsnění VZT prostupů - balónky, kanalizace, atd. dle zvolené metody měření a dle specifikace písemné objednávky), provedení testu dle ČSN EN ISO 9972 v souladu s metodikou SFŽP pro dosažení dotačních podmínek programu NZÚ, vyhledání a dokumentace zjevných defektů, zpracování písemného protokolu
POZN. stejná cena platí i v případě, kdy BDT není prováděn pro potřeby dotačního programu NZÚ a objednatel chce BDT použít pro kontrolu výstavby jeho objektu.
5 500 Kč/1 měření
Nadstandardní čas (standard 4hod. příprava cca 30min a sbalení cca 30min.), nadstandardní příprava budovy na test apod. (velké objekty, zvláštní úlohy).
500 Kč/každá započatá hod.
V případě požadavku na měření do 24 hod. od písemného objednání nebo o víkendu (sobota, neděle) a ve státní svátek bude účtována doplatek ke standardní ceně 1 měření
5 500 + 1 500 Kč/1 měření
V případě požadavku na vypracování výsledků do 48 hod. bude účtován doplatek ke standardní ceněn 1 měření
1 000 Kč

Doprava 7 Kč/km z Hradce Králové a zpět.

Objednejte si Blower door test


Ing. Josef Neubauer
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
ČKAIT – 0602816
+420 731 262 361 j.dws@seznam.cz Jabloňová 627
Hradec Králové 50311
IČ: 76655407
Objednejte se přes formulář.

Metody Blower door testů

Pro zjištění kvality výstavby je doporučeno provádět Blower Door test (dále „BDT“) dvakrát v průběhu stavby. V době rozestavěnosti (metoda „2“) s připraveností hlavní vzduchové vrstvy (dále HVV), kdy je možné defekty průvzdušnosti obálky budovy efektivně opravit. Druhý test (metoda „1“) se provádí po uvedení stavby do provozu, viz. vysvětlení níže.Metody měření:

Dle ČSN EN ISO 9972 – metoda „1“ (dokončená stavba)

Stavba je připravena k užívání a jde se provádět finální měření BDT. Před započetím BDT je testována budova již funkční celek. Zásadní úpravou technika je vyloučení technologie větrání (rekuperační jednotka se ZZT). Přívodní a odvodní potrubí je utěsněno speciálními přípravky (speciální nafukovací balónky, atd.). Jiná zařízení ovlivňující těsnost objektu (komín s topnou jednotkou, centr.vysavač, digestoř apod.) musí být již instalována. Finálním produktem BDT je udělení „Osvědčení o měření průvzdušnosti budovy“ s vyjádřením, které je souladu s ČSN 73 0540–2.

Dle ČSN EN ISO 9972 – metoda „2“ („rozestavěná stavba“)

Stavba je připravena v rámci komplexnosti HVV tzn. parozábrany (parobrzdy), okna a venkovní dveře, hydroizolace. Technologické záměrné otvory (vzduchotechnika, odpady apod.) se před započetím samotného testu technikem utěsní speciálními přípravky (speciální nafukovací balónky, atd.). Cílem tohoto testu je odhalit defekty obálky budovy, a zajistit tak úspěšnost finálního BDT a průvzdušnosti obálky budovy.

Metoda měření pro splnění podmínek dotačního programu NZÚ:

Metoda „3“ - měření probíhá dle metody „1“ s použitím jistých specifikací programu NZÚ viz. odkaz

Všechny metody jsou prováděny zařízením BlowerDoor odpovídajícím ČSN EN ISO 9972 a v rozsahu výše uvedených metodik a protokol musí být vypracován dle vzoru zveřejněného na internetových stránkách programu NZÚ a musí být vystaven osobou zapsanou v Seznamu odborných dodavatelů.

Provádění a prodej těsnícího materiálu

V případě nutnosti provádění těsnících prací jsem během měření vybaven kvalitními těsnícími prostředky od výrobce firmy ILLBRUCK a ISOCELL, které mám pro zájemce k dispozici.

Při samotném měření jsem nápomocen při provádění těsnících opatření, které provádí objednatel nebo jím pověřená osoba.


Stavební připravenostVšeobecně

Zděná stavba - hotové vnitřní omítky, pokud slouží jako HVV.

Dřevostavba 2by4 - vzduchotěsná rovina folie nebo OSB deska - těsná, zalepená a přichycena latěmi SDK kcí.

Dřevostavba z plných dřevěných panelů – systémová HVV rovina v rovině panelů.

Slaměný dům - vzduchotěsná rovina OSB deska - těsná, zalepená a přichycena latěmi nebo hliněná omítka.

Slaměné prefabrikované panely ECOCOCON – kontaktní fólie - těsná, zalepená a přichycena ke konstrukci a výplním otvorů.

Elektroinstalace těsně zabudována – kabeláž a rozvaděč.

Okna a dveře vzduchotěsně osazeny v obvodové konstrukci.

Komín v lepidle s perlinkou.

Utěsnění záměrných prostupů přes vzduchotěsnou obálku


Dle ČSN EN ISO 9972 – metoda „2“ („rozestavěná stavba“)

Před BDT budou uzavřeny všechny plánované otvory.

1. Kanalizace - zabudované sifony naplnit vodou nebo utěsnit

2. Otvory větracích zařízení musí být před měřením utěsněny

3. Zdroje tepla musí byt vypnuty

4. Dveře k nevytápěnému sklepu nebo garáži zavřeny

5. Vnitřní dveře ve  vytápěných prostorech nechat otevřené

6. Zavřít průduchy mechanických částí větracích zařízení od rekuperace se ZZT

7. Schody na půdu a ostatní průchody zavřeny

8. Pokud je VZT potrubí na střeše, tak je nutné zajistit přístup od objednatele

Dle ČSN EN ISO 9972 – metoda „1“ (dokončená stavba)

Pozn. nebudou prováděny při BDT žádná opatřeni, aby se zlepšila vzduchotěsnost. Bude provedeno pouze:

1. uzavřít zpětnou klapku na odsávači par (digestoř pokud vede před obálku budovy)

2. krbová vložka (přívod vzduchu a komínovou klapku uzavřít)

3. Pokud je VZT potrubí na střeše, tak je nutné zajistit přístup od objednatele