• Ing. Josef Neubauer
    projekční
    kancelář

Ing. Josef Neubauer - Hradec Králové

Projekty


Individuální projekty novostaveb a rekonstrukcí.
Pasivní standard.
Projekce zděných staveb a dřevostaveb.
Domy z přírodních materiálů.
Výkresy detailů.
Výpisy jednotlivých konstrukcí.
Využití dešťové vody.
Architektonické návrhy, projekty a výpočty v souladu s programem Nová zelená úsporám.
10 let zkušeností v projekci, dozorech a realizaci pasivních domů a jiných pozemních staveb.
Řešení typových projektů.
Statika, výkresy konstrukcí.
Výkaz výměr, ceníkový rozpočet + slepý rozpočet.
Tepelně technické výpočty.
Požárně bezpečnostní řešení.
Vytápění, větrání – vzduchotechnika s rekuperací.
Optimalizace návrhu technologie v rodinném domě vzhledem k pořizovacím nákladům a následným provozním nákladům.
Zelené střechy.

Kontakt