Projekční kancelář
Ing. Josef Neubauer

Ing. Josef Neubauer
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
ČKAIT – 0602816
+420 731 262 361 j.dws@seznam.cz Jabloňová 627
Hradec Králové 50311
IČ: 76655407
Napište mi