Projekční kancelář
Ing. Josef Neubauer

Ing. Josef Neubauer
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
ČKAIT – 0602816
+420 731 262 361 j.dws@seznam.cz Jabloňová 627
Hradec Králové 50311
IČ: 76655407
Ing. Lenka Mašínová
+420 730 184 500 info@projektydomy.cz
Brněnská 2150/51d 500 06 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ: 01936697
Napište mi