Jmenuji se Josef Neubauer a zabývám se zejména projekcí energeticky úsporných rodinných domů od architektonického návrhu, přes stavební povolení až po stavební dozor včetně všech zásadních tepelně technických výpočtů (PENB - průkaz energetické náročnosti budovy, PHPP Passive House Planing Package,Nová zelená úsporám).

Dále se zabývám prováděním diagnostiky staveb (BLOWER DOOR TEST), požární bezpečností staveb, odvlhčováním a rekonstrukcí staveb.

Po vzájemné domluvě s Vámi zajišťuji komunikaci s úřady, abych Vám dodal kompletní servis včetně autorského dozoru.

Co pro Vás mohu udělat

Projekční kancelář Ing. Josef Neubauer

Individuální projekty novostaveb a rekonstrukcí.

Pasivní standard.

Projekce zděných staveb a dřevostaveb.

Domy z přírodních materiálů.

Výkresy detailů.

Výpisy jednotlivých konstrukcí.

Využití dešťové vody.

Architektonické návrhy, projekty a výpočty v souladu s programem Nová zelená úsporám.

10 let zkušeností v projekci, dozorech a realizaci pasivních domů a jiných pozemních staveb.

Více

Zajišťování a vedení pravidelných kontrolních dnů.

Zajištění a účast na všech jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány.

Zabezpečení souladu provádění stavby s odsouhlaseným projektem a podmínkami ve správních rozhodnutích.

Cenová a věcná kontrola prováděných prací a zjišťovacích protokolů, porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem, kontrola dodržování podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením o správnosti svým podpisem.

Kontrola nad dodržováním všech dohod, podmínek a termínů uvedených ve smlouvě o dílo, podávání návrhů na uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli stavby.

Více

Nejefektivnější program v ČR zaměřený na úspory energie v budovách pro bydlení.

Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří).

Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy).

Solární termické a fotovoltaické systémy.

Zelené střechy, venkovní stínicí techniku.

Využívání tepla z odpadní vody.

Rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT).

Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu.

Více

Komplexní zajištění výplní otvorů (okna, vstupní dveře, stínící technika, interiérové dveře, garážová vrata, vjezdové brány a oplocení) pro Vaše rodinné domy včetně napojení na inteligentní domácnost SOMFY.

Zajištění provedení Blower door testu.

Poradenství v oblasti vzduchotěsnoti.

10 let zkušeností.

Cca 45 změřených objektů.

Praktické ukázky utěsnění spar.

Doporučení těsnících prostředků.

Více

Realizované zakázky

Reference

01
Rodinný dům Machov

02
Základní škola - Javornice

03
Pasivní dům mžany

04
Pasivní dům černilov

Co o mě říkají


zákazníci

ING. JOSEF NEUBAUER - HRADEC KRÁLOVÉ


Partneři